Algemene voorwaarden online boeken

 • Opgegeven prijzen zijn inclusief ontbijt (tenzij anders vermeld).
 • Opgegeven prijzen zijn maximaal 1 maand geldig.
 • Het inchecken kan tussen 15.30 u. en 20.00 u tenzij anders bepaald in een arrangement.
 • Het uitchecken gebeurt voor 10.30 u. Na dit tijdstip, wordt er een extra nacht in rekening gebracht.
 • Reserveringen zijn pas definitief indien 100% van de offertesom is betaald op KBC rekening 735-0079027-57 t.a.v. Botel Ophoven, Maasdijk 1 bus 5, 3640 Ophoven, met vermelding van het referentienummer/naam van de offerte.
 • Extra kosten (b.v. afzonderlijk aan te rekenen consumpties) worden uiterlijk op de dag van de gebeurtenis met Botel Ophoven contant afgerekend 
 • Indien het aantal personen waarop de offerte is gebaseerd, wijzigt, zal bijgevolg ook de prijs per persoon van de uiteindelijk te betalen som wijzigen 
 • Annulering van het aantal gasten (eten en drinken) kan tot uiterlijk 10 dagen voor de desbetreffende activiteit - latere annuleringen worden niet geaccepteerd en bijgevolg zal desbetreffende persoon worden aangerekend
 • Annulering van het verblijf kan kostenloos tot uiterlijk 14 dagen voor de gereserveerde datum. Bij latere annuleringen wordt 50% van het totaal in rekening gebracht. Bij no-show wordt 100% in rekening gebracht
 • Gasten van Botel Ophoven worden geacht akkoord te gaan met het nemen van foto's en/of opnames die op de website of andere publicaties van Botel Ophoven kunnen worden gebruikt - indien zij niet akkoord gaan, dient dit uiterlijk 1 dag voor de gebeurtenis zoals vermeld in offerte schriftelijk aan Botel Ophoven kenbaar te worden gemaakt.
 • Bij offerteaanvragen of boekingen wordt de aanvrager automatisch opgenomen in het klantenbestand van Botel Ophoven en Stilsloep en ontvangt daarmee regelmatig nieuwsbrieven met acties en kortingen - bij niet akkoord kan er bij de nieuwsbrief zelf te allen tijde worden uitgeschreven.
 • Bij gebreke aan volledige betaling binnen de gestelde termijn, zijn er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding van 10% en contractuele intresten aan 10% verschuldigd.
 • In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Tongeren en Maaseik bevoegd